Aftalebetingelser

 

Jeps udfører servicebesøget indenfor det aftalte tidsrum. Da der kan være faktorer som giver forsinkelser, kan der ske forskydninger.

 

Jeps har ret til at flytte servicebesøget inden for samme uge, men det skal meddeles kunden seneste samme dag servicebesøget skulle finde sted. For torsdag og fredagskunder kan flytningen også indbefatte følgende uge, primo. Aflysninger fra vores side, sker sjældent, men kan selvfølgelig opstå ved sygdom.

 

Kunden er forpligtiget til, at informere Jeps om ændringer af mail-adresser og telefonnumre.

 

Helligdage

 

Falder servicebesøget på en helligdag, flyttes besøget automatisk til en anden dag i samme uge. Dette vil fremgå af de arbejdssedler vi afleverer efter hvert besøg under ”næste besøg”.

 

Betaling, opsigelse og ferie

 

Regningen vil blive fremsendt i starten af måneden med betaling 8 dage efter modtagelse. Prisen reguleres hvert år d. 1 april.

 

Normalt benyttes homebanking eller bankoverførsel til betaling. Kontant betaling kan ikke benyttes.

 

Overholdes betalingsfristen ikke opkræves 8% i renter indtil det skyldige beløb er indbetalt, udsendes der rykkere opkræves rykker-gebyr på 100,- pr. rykker, da den aftalte pris er betinget af rettidig betaling.

 

Der er 14 dages opsigelse på serviceaftalen. Denne skal gives skriftlig, gerne på mail. Jeps kan ligeledes opsige serviceaftalen med 14 dages varsel. Ønsker kunden at aflyse et servicebesøg i en ferieperiode eller af anden årsag, skal dette også varsles senest 14 dage før. Overholdes fristerne ikke, pålægges et gebyr  på kr. 250,-

 

Nøgler

 

Nøgler udleveret til Jeps opbevares sikkert uden adresseskilte på.

 

Hos kunden

 

Jeps stiller ingen krav om oprydning før et servicebesøg. Det er kun for kundens egen bedste at der bliver ryddet en smule op, da rengøringen bliver bedre. Alle tilgængelige steder vil blive rengjort.

 

Miljømål og rengøringsartikler

 

Jeps har opstillet følgende miljømål:

 

”Det tilstræbes kun at bruge mikrofiberklude i den daglige rengøring. Dette bevirker at det ofte er unødvendigt at bruge rengøringsmidler.

 

Det kan i bestemte tilfælde ikke undgås at der skal bruges rengøringsmidler. Feks. i forbindelse med sanitær rengøring. Her tilstræbes det, at der kun bruges Svanemærkede produkter og at der ikke overdoseres.

 

Har kunden  specielle overflader der kræver specielle rengøringsmidler sørger kunden selv for at disse er i hjemmet”.

 

Miljømålet indebærer at Jeps selv sørger for rengøringsartikler. I denne forbindelse faktureres der et gebyr for dette.

 

Kunden skal dog selv sørge for klude, sæber, støvsuger m.v. til rengøring og pleje af gulve.

 

Hjemmeservice

 

I husstande hvor en eller flere personer er fyldt 65 år eller er førtidspensionist  modtages der 30 % tilskud til rengøring.

 

Tilskuddet er betinget af at man ved indbetaling oplyser sit CPR.nr. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som håndterer ordningen. CPR.nr. skal ikke oplyses til os.

 

Betalingen foregår på særlige girokort som kan indbetales enten på posthus, i bank eller via homebanking. Beløbet kan IKKE betales kontant.

 

Kvalitet og opfølgning

 

Skulle det mod forventning være sådan, at vores rengøring ikke lever op til forventningerne og i henhold til rengøringsstandarden beskrevet på de følgende sider, skal der selvfølgelig rettes op på tingene. Ros og ris gives skriftligt til Jeps, gerne på mail.

 

Skader og forsikring

 

I sjældne situationer kan det ske, at der sker skader under arbejdet. Jeps er selvfølgelig fuld forsikret. Sker der skader vil vores forsikringsselskab blive involveret, og man må derfor påregne at ud-betalingen ikke sker med det samme.

 

En forsikringsskade afregnes separat, og kan ikke modregnes i serviceydelserne. Har kunden ting som er specielt kostbare, skal der gøres opmærksomt på dette.

JEPS | Storegade 20, Krogager| 7200 Grindsted | Tlf: +45 29 71 41 61

Copyright 2017 all rights reserved